Thật tội cho người phụ nữ này thằng giết người phải lĩnh án tử hình
[Ảnh kinh dị] Bị Hiếp xong rồi Giết

[Ảnh kinh dị] Bị Hiếp xong rồi Giết

[Ảnh kinh dị] Bị Hiếp xong rồi Giết

[Ảnh kinh dị] Bị Hiếp xong rồi Giết

[Ảnh kinh dị] Bị Hiếp xong rồi Giết


Có người vạch ra coi nửa.